مرکز رشد

799

شرکت های کوچک و متوسط فناوری در رونق اقتصادی، توسعه فناوری و به تبع آن، کارآفريني نقش بسیار موثری دارند. توسعه این شرکت ها در گرو ایجاد زیرساخت های لازم برای کاهش خطرپذیری آن ها در دوران شروع فعالیت خود می باشد. یکی از این زیرساخت ها، مراکز رشد واحدهای فناوری یا انکوباتورها هستند. مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و متوسطی که با تکیه بر علم و فناوری دارای ایده های قابل تجاری شدن هستند، برای مدت چند سال اطلاعات و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای آن ها ارائه داده و آن ها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده می کند.

واحدهای فناوری نوپا در طي دوره حضور در مركز رشد، با استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي، به منظور دستيابي به دانش فني و آمادگي براي توليد محصول يا خدمات، تلاش خواهند كرد. در اين دوره، مركز رشد علاوه بر ارائه امكانات و خدمات پشتيباني، هدايت و نظارت بر فعاليت اين واحدهای فناوری را نيز بر عهده خواهد داشت.


 


از مجموع 6 رأی