مراحل پذیرش

481
 • فراخوان عمومی یا دوره‌ای و ارائه اطلاعات به متقاضیان
 • برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و در اختیار قراردادن کاربرگ مقدماتی پذیرش توسط مسئول پذیرش
 • دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده، بررسی کارشناسی توسط مسئول پذیرش
 • در صورت عدم احراز امتیاز اولیه لازم و نداشتن حداقل شرایط آیین نامه‌ای و کسب تایید مدیر مرکز رشد، اعلام عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی
 • در صورت احراز شرایط لازم، تفکیک درخواست ها به پذیرش در دوره رشد و دوره رشد مقدماتی(بر اساس آئین نامه مربوطه) و تحویل فرم های مرتبط به متقاضی توسط مسئول پذیرش
 • دریافت فرم های تکمیل شده، کنترل مدارک توسط مسئول پذیرش
 • ارائه ایده، معرفی اعضاء موسس و برنامه کاری و بررسی کارشناسی در مرکز رشد
 • در صورت تاییدکمیته پذیرش، تعیین داور(كارشناس متخصص مرتبط) برای ارزیابی فنی، اقتصادی طرح و اعلام موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری
 • برگزاری جلسه مصاحبه با حضور اعضاء شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، كارشناس متخصص مرتبط و تيم متقاضی
 • محاسبه امتیاز جلسه مصاحبه توسط مسئول پذیرش
 • جمع بندی جلسه مصاحبه و بررسی امتیاز نهایی واحد فناوری متقاضی در شورای مرکز رشد
 • در صورت عدم احراز امتیاز لازم، اعلام مخالفت پذیرش در دوره رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط خاص به واحد فناوری متقاضی
 • در صورت احراز شرایط حضور در دوره رشد، ابلاغ فرجه زمانی جهت تکمیل و تطبیق تصویر برابر با اصل مدارک (واحدهای فناوری فاقد هویت حقوقی، در صورت پذیرش در دوره رشد در مهلت زمانی ملزم به ثبت حقوقی موسسه یا شرکت می‌باشند).
 • پس از تکمیل نهایی مدارک اعلام موافقت قطعی پذیرش واحد فناوری متقاضی توسط مدیر مرکز رشد
 • پیگیری متقاضی از دفتر مرکز رشد جهت استقرار
 • اعلام شرایط ویژه استقرار در مرکز رشد، توسط مدیرمرکز رشد
 • تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدیر مرکز رشد

***جلسات مصاحبه متقاضیان، جلسه دفاعیه‌ای است که در آن تیم متقاضی رزومه، ایده محوری و برنامه کاری خود را توضیح می‌دهد و پس از آن از طرف مصاحبه کنندگان مورد سؤال واقع می‌شوند.

نمونه پرسش‌های مطرح شده از متقاضیان استقرار در مرکز رشد در جلسه مصاحبه

 • چرا می‌خواهید در مرکز رشد مستقر شوید؟
 • ماهیت ایده محوری و موضوع کاری واحد فناوری چیست ؟
 • آیا برنامه‌ریزی برای ثبت نمودن موسسه وجود دارد؟
 • برای اجرایی کردن ایده محوری، چه نوع حمایت و خدماتی را از مرکز رشد انتظار دارید؟
 • چقدر آمادگی برای فعالیت گروهی دارید؟
 • موسسین، برای فعالیت در موضوع کاری مورد نظر، چقدر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند؟
 • آیا فعالیت شما منجر به ایجاد یک حرفه خواهد شد؟
 • تشکیل واحد فناوری چقدر اشتغال ایجاد می‌کند؟
 • برای فعالیت در بخش خصوصی چه انگیزه‌هایی دارید؟
 • آیا در صورت عدم پذیرش، در مرکز رشد، باز هم حاضر به پیگیری موضوع کاری پیشنهادی خود هستید؟
 •  آیا قصد فروش دانش فنی اکتسابی را دارید؟
 •  در صورتی که قصد تولید انبوه  دارید چه میزان سرمایه و چه مجوزهایی برای تولید انبوه لازم دارید؟
 •  در صورتی که که قصد تولید انبوه دارید سرمایه مورد نیاز را چگونه تامین خواهید نمود؟
 • چگونه می‌خواهید سهمی برای خود در بازار ایجاد نمایید؟
 • پیش‌بینی شما از بازار فروش محصول چگونه است؟
 • رقبای شما چه کسانی هستند؟
 • چه خطراتی موضوع کاری شما را تهدید می کند؟
 • معیارهای پیشنهادی شما برای ارزیابی از روند فعالیت های واحد خود چیست؟
 • متقاضی چه امکاناتی از مرکز رشد می باشید؟
 • آیا حاضر به شراکت در ایده خود با موسسه دیگری هستید؟

 چك ليست

کاربرگ تکمیل شده پذیرش (شامل کاربرگ،پرسشنامه اعضا و همکاران اصلی و مشاورین) 

كپي مدارك تحصيلي دانشگاهي (موسسين و همكاران)

تصوير اساسنامه شركت ( براي متقاضيان ورود به دوره رشد)

ساير مدارك
از مجموع 2 رأی