فرم طرح فناورانه

799

بسمه تعالی

 

راهنمای پذیرش طرح فناورانه

 

 1. تکمیل فرم پروپوزال فناورانه
 2. ثبت  اطلاعات طرح در سامانه پژوهان از قسمت طرح فناورانه جدید و ارسال به کارشناس فناوری 
 3. بررسی طرح فناورانه توسط کارشناس مدیریت فناوری
 4. ارسال طرح به مدیر فناوری جهت بررسی و تعیین داور
 5. ارسال طرح فناورانه به داورها
 • در صورت عدم تایید داوران محترم فناوری، طرح برگشت داده خواهد شد.
 • در صورت درخواست داوران مبنی بر تغییر و اصلاح، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و سپس جهت اخذ تایید نهایی مجدد به داور ارسال خواهد شد.
 • در صورت تایید نهایی توسط داورها، طرح به مرحله بعدی خواهد رفت.

 

 1. بررسی در جلسه شورای فناوری  دانشگاه
 • در صورت عدم تایید اعضا شورا، طرح بازگشت داده خواهد شد.
 • در صورت درخواست اعضا به تغییر و اصلاح، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و پس از اعمال تغییرات با تایید نهایی مدیر فناوری و یا بررسی محدد در شورا طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
 • در صورت تایید اعضا شورا، طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

 

 1. ارسال طرح به کمیته اخلاق دانشگاه و بررسی در شورای اخلاق
 • در صورت عدم تایید اعضا شورا، طرح حذف خواهد شد.
 • در صورت درخواست اعضا به تغییر و اصلاح، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و پس از اعمال تغییرات طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت و کد اخلاق صادر خواهد شد.
 • در صورت تایید اعضا شورا، طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت و کد اخلاق صادر خواهد شد.

 

 1. تعیین ناظر طرح
 2. تنظیم قرارداد طرح تصویب شده و ارسال بترتیب به مجری، ناظر، مدیر فناوری، امورمالی معاونت، معاون تحقیقات و فناوری ، امور حقوقی ستاد و امور قراردادها  جهت امضا
 3. واریز 30 درصد از مبلغ کل طرح پس از عقد قرارداد
 4. تحویل گزارش نهایی در سامانه پژوهان پس از پایان مراحل کار به ناظر

تحویل مستندات مربوط به انجام تمام تعهدات طرح و تحویل محصول

 1. بررسی طرح توسط ناظر
 • در صورت مغایرت گزارش نهایی  با طرح اولیه، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده خواهد شد.
 • در صورت تایید ناظر طرح به مرحله بعدی خواهد رفت.

 

 1. اعلام خاتمه طرح در صورت تایید ناظر طرح فناوری
 2. واریز 70 درصد باقی مبلغ کل طرح  

 

هر گونه درخواست جهت تغییر در طرح فناورانه تصویب شده صرفا با نامه رسمی به مدیر فناوری سلامت و بررسی در جلسه شورای فناوری میسر است.

در صورتی که مجری قبل از زمان انجام تعهدات درخواست پیش پرداخت به معاونت ارائه نماید، ضمن ارائه گزارش نهایی طرح با تأیید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، تا سقف 40%  هزینه های طرح قابل پرداخت می باشد.

دانلود فایل WORD وکالتنامه و فرم خام شکوائیه

راهنماي _پذيرش_ طرح فناورانه_.docx

 

 

 
از مجموع 7 رأی