فرم طرح فناورانه

174

راهنمای پذیرش طرح فناوری

  1. تکمیل فرم پروپوزال فناوری (لینک فرم )
  2. ثبت  اطلاعات  طرح در سامانه پژوهان از قسمت طرح فناوری جدید و ارسال به کارشناس فناوری  
  3. ارسال طرح فناوری به داور ها

در صورت عدم تایید داوران محترم فناوری، طرح حذف خواهد شد.

در صورت درخواست داوران محترم فناوری به تغییر و اصلاح طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و سپس جهت اخذ تایید نهایی مجدد به داور ارسال خواهد شد.

در صورت تایید نهایی توسط داورها، طرح به مرحله بعدی خواهد رفت.

  1. بررسی در جلسه کارگروه فناوری و  شورای فناوری  دانشگاه

     در صورت عدم تایید اعضا شورا، طرح حذف خواهد شد.

    در صورت درخواست اعضا به تغییر و اصلاح، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و پس از اعمال تغییرات با تایید نهایی مدیر فناوری طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

    در صورت تایید اعضا شورا، طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

  1. ارسال طرح به کمیته اخلاق دانشگاه و بررسی در شورای اخلاق 

     در صورت عدم تایید اعضا شورا، طرح حذف خواهد شد.

    در صورت درخواست اعضا به تغییر و اصلاح، طرح جهت اصلاح به مجری بازگشت داده می شود و پس از اعمال تغییرات طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت و کد اخلاق صادر خواهد شد.

    در صورت تایید اعضا شورا، طرح مورد تصویب قرار خواهد گرفت و کد اخلاق صادر خواهد شد.

  1. تنظیم قرارداد طرح تصویب شده و ارسال به مجری و ناظر جهت امضا
  2. واریز 30 درصد از مبلغ کل طرح پس از بستن قرارداد
  3. بارگذاری گزارش نهایی در سامانه پژوهان پس از پایان مراحل کار و ارائه محصول یا خدمت به ناظر طرح
  4. اعلام خاتمه طرح در صورت تایید ناظر طرح فناوری
  5. واریز 70 درصد باقی مبلغ کل طرح  

هر گونه درخواست جهت تغییر در طرح فناوری تصویب شده صرفا با نامه رسمی به معاونت محترم تحقیقات و فناوری و بررسی در جلسه شورای فناوری میسر است.

در صورتی که مجری قبل از زمان ارائه گزارش نهایی، درخواست پیش پرداخت به معاونت ارائه نماید، ضمن ارائه ضمانت نامه معتبر (سفته) و با تأیید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، تا سقف 40%  هزینه های طرح قابل پرداخت می باشد.

دانلود فایل WORD وکالتنامه و فرم خام شکوائیه

فرم پروپوزال طرح فناوری.doc

 
از مجموع 2 رأی