شرکت های مرکز رشد

558

 

لیست شرکت ها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت

 

ردیف

نام شرکت/هسته فناور

مدیرعامل

ایده محوری

وضعیت استقرار

1

شرکت آریا طب اترک

آقای داود تفضلی مایوان

کالیبراسیون پزشکی

مستقر

2

شرکت دیبا رویان پارس

آقای دکترامید توپچیان

محصولات آرایشی و بهداشتی

 غیرمستقر

3

شرکت فناور زیستی بهرخ

خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

محصولات آرایشی و بهداشتی

مستقر

4

شرکت پشتیبان رایکا صنعت

آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک

تجهیزات پزشکی

مستقر

5

شرکت طببیب رایانش فن آوران ورنا

دکترامیر رحمانیان شریف آباد

تجهیزات پزشکی

مستقر

6

 

شرکت زیست تجهیز سازنده

 

آقای دکتر محمدامین یونسی هروی

 

تجهیزات پزشکی

 

غیرمستقر

7

شرکت دانش بنیان  شتابدهنده پویش مسیر توسعه

آقای دکتر وقار موسوی

ثبت برند

ثبت شرکت

تجاری سازی

مستقر

8

هسته فناور مهرام ذوالفقاری

آقای مهرام ذوالفقاری

تجهیزات پزشکی

مستقر

9

هسته فناور احمد شعبانی

آقای احمد شعبانی

تجهیزات پزشکی

غیرمستقر

10

هسته فناور رسول آروین

آقای رسول آروین

تجهیزات پزشکی

مستقر

11

هسته فناورخانم فرزانه خدابنده

خانم فرزانه خدابنده

تجهیزات پزشکی

مستقر

12

هسته فناور دکتر نصیری جهرودی

آقای دکتر ابوذرنصیری جهرودی

تجهیزات پزشکی

مستقر

13

هسته فناوردکتر معتمدالصنایع

خانم دکتروحیده معتمدالصنایع

تجهیزات پزشکی

مستقر

14

هسته فناور دکتر آتنا پاسبان

دکتر آتنا پاسبان

تجهیزات پزشکی

مستقر

15

هسته فناور دکتر فاطمه تنهای کلاته

خانم دکتر فاطمه تنهای کلاته

تجهیزات پزشکی

مستقر

16

هسته فناور دکترسید محمد حسینی

آقای دکترسید محمد حسینی

فناوری اطلاعات

مستقر

17

هسته فناور دکتر سونیا فتحی

خانم دکتر سونیا فتحی

تجهیزات پزشکی

مستقر

18

هسته فناوردکتر نسرین اسدزاده

خانم دکتر نسرین اسدزاده

تجهیزات پزشکی

مستقر

19

 

 

هسته فناور خانم سمیه حیاتی

خانم سمیه حیاتی

تجهیزات پزشکی

مستقر

 از مجموع 3 رأی