معرفی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

168

مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

این مرکز باهدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرآیند اصلی نیازسنجی مهارتی، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتا ارائه خدمات مهارت‌آموزی موردنیاز بازار کار به دانشجویان با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایجاد گردیده است. در مورد لزوم مهارت‌آموزی در چند سال اخیر به خاطر اشباع شدن بازار اشتغال برای تحصیل‌کردگان دانشگاهی، فراگیری یک مهارت برای هر دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاهی ضروری است.

فضاي كسب و كار پويا و نیاز به سرمايه هاي انساني خلاق و ماهر از یک سو و مسايل و چالش هاي پيش روي جامعه درزمينه اشتغال بالاخص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی از سوی دیگر لزوم توسعه مهارتهای شغلی و کارآفرینی را دوچندان کرده است. در سالهاي اخير نرخ رشد دانش آموختگان دانشگاهي افزايش چشمگيري داشته است و كمبود مهارتهاي كافي براي استخدام پذيري و كارآفريني مهمترين چالش فارغ التحصيلان دانشگاهي است. با توجه به آنكه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است و با توجه به ضرورت آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار به دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  را بر آن داشت که با راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی  و مشاوره شغلی  (TMC)، گامی موثر در این مسیر بردارد. لذا در مرداد ماه سال 1402 تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی با هدف كسب مهارت هاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، افزايش توانمندي فارغ التحصيلان دانشگاهي، ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي، ارائه آموزشهاي كار آفريني به منظور افزايش نگاه كار آفرينانه وتوسعه وبهبود اشتغال پذيري دانشجويان منعقد گردید.

 

اهداف

هدف اصلی  «هر دانشجو، هر دانش آموخته حداقل یک مهارت کاربردی»

برنامه‌های کوتاه مدت :

1 - برگزاری دوره های مختلف اشتغال و کار آفرینی و مهارت در سطوح مختلف در بازه های زمانی متفاوت جهت مهارت آفرینی و نزدیک نمودن دانشجویان به بازار کار .

2- فراهم‌سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی.

3- گسترش آموزش های مهارت محور بین دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه با هدف هر دانشجو، هر دانش آموخته حداقل یک مهارت کاربردی

4- راه اندازی سیاست مربوط به آموزش های مهارتی .

5- برگزاری کلاس های مطابق با نیاز سنجی های فوق الذکر و رشته‌های دانشگاه .

6-  استفاده از دانش آموختگان متخصص در امر مهارت آموزی

 

برنامه‌های میان مدت :

 1. ایجاد ارزش آفرینی برای مهارت آموزی و حرکت به سوی علم توام با عمل
 2. ایجاد جذابیت بازار کار برای دانشجویان تا از تئورگرایی و آموزشهای ذهنی دور شده و آماده  ثروت آفرینی از دانش گردند.
 3. همکاری و همراهی با تمام عناصر و ظرفیت های دانشگاه جهت اشتغال آفرینی و ایجاد فضا برای مهارت آموزی و فعال سازی دانشجویان جهت ورود به عرصه کار
 4. توسعه بسترهای مهارت آموزی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان سایر دانشگاه‌های استان.
 5. توسعه مهارت‌های تقاضا محور با توجه به نیازهای جامعه و صنعت در استان خاسان شمالی.

 

برنامه‌های بلند مدت :

حرکت به سوی دانشگاهی با فارغ التحصیلان ماهر و بدون دغدغه اشتغال

برنامه ها:

 1. گسترش آموزش های مهارت محور از حوزه دانشجویی به کارمندی و خانواده های اساتید .
 2. راه اندازی سیاست مربوط به آموزش های مهارتی .
 3. راه اندازی  صفحات  و کانال های ارتباطی مختلف جهت اطلاع رسانی جامع .
 4. معرفی فارغ التحصیلان دانشگاه برای شرکت در این نوع کلاسها در صورت تمایل آنها .
 5. استفاده از دانش آموختگان متخصص در امر مهارت آموزی
 6. ایجاد ارزش آفرینی برای مهارت آموزی و حرکت به سوی علم توام با عمل
 7. ایجاد جذابیت بازار کار برای دانشجویان تا از تئورگرایی و آموزشهای ذهنی دور شده و آماده و رو به ثروت آفرینی از دانش گردند.
 8. همکاری و همراهی با تمام عناصر و ظرفیت های دانشگاه جهت اشتغال آفرینی و ایجاد فضا برای مهارت آموزی و فعال سازی دانشجویان جهت ورود به عرصه کار
 9. حرکت به سوی دانشگاهی با فارغ التحصیلان ماهر و بدون دغدعه اشتغال

 
از مجموع 4 رأی