درخواست استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت

84

باسلام و احترام
لطفا پس از تکمیل فایل های ذیل از طریق فرم درخواست استقرار در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  ارسال نمایید.
ضمنا پس از ارسال با شماره تماس 05831511412(سارا گرشاد، کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت) جهت پیگیری مراحل آن تماس حاصل فرمایید.


فرم های ثبت درخواست استقرار.zip
از مجموع 2 رأی