رویش به سبک کارآفرینی

73 ٠:٠ ق.ظ

رویش به سبک کارآفرینی

نخستین نشست کارآفرینی و سی و سومین جلسه از کارگاه های صفرتا صد فناوری برگزار شد.

این جلسه در محل کافه کارآفرینی سلامت و با ارائه مباحث فناوری و خلاقیت و کارآفرینی توسط دکتر هادی کاهانی مقدم رئیس محترم توسعه کارآفرینی استان برگزار شد.

در انتهای جلسه دانشجویان مسابقه ی فناوری رویش (گیمیفیکیشن) شرکت کردند.


از مجموع 1 رأی