گواهی جشنواره از ایده تا ثروت

754 ١٠:٣٢ ق.ظ

enlightenedبه اطلاع کلیه دانشجویان، اساتید و کارمندان می رساند جهت دریافت گواهی های جشنواره از ایده تا ثروت از طریق لینک های زیر اقدام نمایند. 
 

enlightenedکارگاه آشنایی با بوم کسب و کار مدرس دکتر امیر امانی

آشنایی با بوم کسب و کار.zip

enlightenedکارگاه آشنایی با دانشگاه های نسل سوم مدرس دکتر امیر امانی

آشنایی با دانشگاه های نسل سوم.zip

enlightened
 کارگاه آشنایی با قوانین ثبت شرکت ها مدرس دکتر امیر امانی

اشنایی با قوانین شرکت ها.zip

enlightened
 گواهی ارائه ایده در جشنواره 

گواهی ارائه ایده.zip

enlightenedگواهی ارائه برتر در جشنواره 

نفرات برتر.zip 

4.zip

5.zip

6.zip

7.zip

8.zip


از مجموع 2 رأی