مدیریت توسعه فناوری

مشاهده اطلاعات بیشتر

شعار سال 1400 سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها"

مدیریت توسعه فناوری سلامت

ارتباط با ما

آدرس
بجنورد، خیابان شهریار، معاونت تحقیقات و فناوری، مدیریت توسعه فناوری 32297182 32296764
کد پستی : 9417694780
پست الکترونیکی : Roshd.nkums@gmail.com